פרויקטים חדשים בשכונת נווה כפיר

גבולות השכונה:
צפון - מח"ל
מערב- משה דיין
דרום - חיים בר לב
מזרח - צביה לובטקין