פרויקטים חדשים בשכונת פארק דרום

גבולות השכונה:
צפון -  שכונת לבנה (צפון מזרח), ידידיה עזרא והאגזים (צפון מערב)
מזרח -  רמת גן
דרום ומערב -  איילון