פרויקט מתחם הורודצקי

תכנון: נעמה מליס אדריכלים
יזמים: מרחב עסקי תל אביב, רשות מקרקעי ישראל 


כרונולוגיה וכתבות:


30/10/2014    מפגש תושבים01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22