פרויקטים חדשים בשכונת פלורנטין






















פרויקטים חדשים בדרום שכונת פלורנטין
(בין הרחובות שלמה, הר ציון, קיבוץ גלויות, שלבים)








כתבות:




 


פרויקטים שהושלמו:
 



מרכולת 21




פרוייקט פלורנטין  19
אדריכלות: שוקן אדריכלים
כל הדירות נמכרו והבנייו מאוכלס