פרויקטים חדשים בשכונת פלורנטין
כתבות:פרויקטים חדשים בדרום שכונת פלורנטין
(בין הרחובות שלמה, הר ציון, קיבוץ גלויות, שלבים) 


פרויקטים שהושלמו:
 מרכולת 21
פרוייקט פלורנטין  19
אדריכלות: שוקן אדריכלים
כל הדירות נמכרו והבנייו מאוכלס