פרויקט מתחם נווה צדק פלורנטין

יזמים: בולווארד - טרה
פרטים נוספים - אילת 58כתבות:

24/07/2013    כתבה