פרויקט מתחם גבולות

יזמים: NSA
שטח המתחם: כ-6 דונם
גבולות התכנית: גבולות, מטלון, אברבנל


אפריל 2017