פרויקטים חדשים - גני צהלה, רמות צהלה

גבולות המתחם: 
ממזרח - משה סנה, מדרום - דבורה הנביאה, ממערב - המצביאים ואגדתי ברוך, מצפון: צפונית למבנים הצפוניים ברחוב ענתות