פרויקטים חדשים בשכונת הדר יוסף

גבולות השכונה: מצפון - מבצע קדש, ממזרח -  פנחס רוזן, מדרום - שטרית בכור, ממערב: בני אפרים