פרויקטים חדשים בשכונת הדר יוסף

גבולות השכונה: מצפון - מבצע קדש, ממזרח -  פנחס רוזן, מדרום - שטרית בכור, ממערב: בני אפריםכתבות:
17/07/2016    5 ח' ב-3 מ' | קיציס 4
10/07/2016    פינוי-בינוי

01/11/2015    
3 ח'
03/07/2015    דירת גג ב–2 מ'
26/03/2015    ביקור שכונה

פרויקט קיציס 4