פרויקטים חדשים בשכונת המשתלה
כתבות:10/04/2016    כתבה05/11/2012    מכרז המשתלה
25/10/2012    קבוצת רכישה
10/10/2012    מכרז המשתלה
03/09/2012    מכרז המשתלה
23/08/2012    מכרז המשתלה