פרויקטים חדשים בשכונת מעוז אביב (א'+ב')

גבולות השכונה: צפון - מבצע קדש, מזרח ודרם - בני אפרים, מערב ודרום - מסילת הרכבת ומרכז הירידים
אתר השכונה: http://maoz-aviv.org.il/

פרטים נוספים: תא/מק/9048 - מעוז אביב


לא קיים כרגע מידע על פרויקטים חדשים בשכונה