פרויקט תאומי גרשון

הבית - יזמות והשקעות בע"מ
שלגר (1988) בע"מ
קבוצת גרשון 34
ארדיכל: ניר קוץ אדריכלים
קונסטרוקציה: גיא לוקץ


אפריל 2013
אפריל 2013:

תאומי גרשון