פרויקט בית הילל 30

קבוצת רכישה בית הילל 30
אדריכל: רועי פישר לבנטון
קןנסטרוקציה: חיים שטיינברג


הדמיה: רועי פישר לבנטון