פרויקט קוטג'ים שכונת נופי ים, רחוב 2398אתר הפרויקט, מרץ 2015