פרויקטים חדשים במושבה האמריקאית ובמתחם נוגהאפריל 2015המושבה האמריקאית - פרויקטים חדשיםפרויקטים שהושלמו: