פרויקטים חדשים במושבה האמריקאית ובמתחם נוגההמושבה האמריקאית והסביבה, מבט מכיון צפון מזרח, ינואר 2018

מאי 2018אפריל 2015המושבה האמריקאית - פרויקטים חדשיםפרויקטים שהושלמו: