פרויקטים חדשים בצפון תל אביב

פרויקטים חדשים צפונית לנחל הירקון, רובע 1 ורובע 2





פרויקטים חדשים בצפון-מזרח תל אביב - רובע 2 (מזרחית לאיילון)

מזרחית לפנחס רוזן

   





 






  



כתבות:

03/01/2015    היטלי השבחה

פרויקטים חדשים בצפון-מערב תל אביב - רובע 1 (מערבית לאיילון)
    

 







  



פרויקט ACRO VIEW