פרויקט לולאת וולובלסקי

פרטים נוספים - אתר עיריית תל אביבפרויקט הקמת לולאת וולובלסקי - מעבר תת קרקעיכתבות:

15/09/2014    כתבה
יולי 2016יולי 2015