פרויקט נתן אלתרמן 6-8

תכנון: סוסנר תשובה אדריכלים
מיקום: נאות אפקה ב'הדמיה: סוסנר תשובה אדריכלים

כתבות:

23/04/2018    כתבה