פרויקט מרכז קהילתי רמת אביב א'

תכנון: קיסלוב-קיי אדריכלים