פרויקטים חדשים בשכונת רביבים

גבולות השכונה: צפון - דבורה הנביאה, מערב - פנחס רוזן, דרום -  פתחיה מרגנשבורג, מזרח - משמר הירדן
פרויקט פתחיה מרגנשבורג 25

פרויקט פתחיה מרגנשבורג 43פרויקטים שהושלמו: