פרויקטים חדשים בשכונת רביבים

גבולות השכונה: צפון - דבורה הנביאה, מערב - פנחס רוזן, דרום -  פתחיה מרגנשבורג, מזרח - משמר הירדן








פרויקט פתחיה מרגנשבורג 25

פרויקט פתחיה מרגנשבורג 43



פרויקטים שהושלמו: