פרויקטים חדשים מזרחית לרוטשילד (אוף רוטשילד)
ספטמבר 2017