פינוי בינוי בתל אביב

פינוי בינוי בויקיפדיה

מתחם פינוי בינוי ברחוב דפנה | דצמבר 2011


מתחמי פינוי-בינוי בתל אביב:


מתחם הקונגרס *

תאריך הכרזה: 19/11/2000
החברה המנהלת: מבני תעשיה
תאריך הכרזה: 19/11/2000
החברה המנהלת: סיטילינק
מתחם לוינסקי *

תאריך הכרזה: 19/11/2000
החברה המנהלת: מבני תעשיהמתחם שפירא א' *

תאריך הכרזה: 19/11/2000
החברה המנהלת: חלמיש
תאריך אכרזה: 16/06/2002
החברה המנהלת: וקסמן גובריןמתחם החרש והאומן (וולובלסקי) - תא/2902

תאריך הכרזה: 17/11/2002
החברה המנהלת: א.אפשטיין
אדריכל: רמי גיל
מיקום: 
 
כתבות:
מתחם נחלת יצחק - תא/3753

תאריך הכרזה: 18/12/2006
החברה המנהלת: חושן ניהול פרויקטים
מיקום: יגאל אלון, נחלת יצחק, פרי מגדים

כתבות:

תאריך הכרזה: 02/12/2008
החברה המנהלת: וקסמן גוברין
אדריכלים: ישר אדריכלים

כתבות:

11/08/2009    פינוי-בינויתאריך הכרזה: 08/12/2011
החברה המנהלת: חושן ניהול פרויקטיםתאריך הכרזה: 12/04/2012
החברה המנהלת: חושן ניהול פרויקטיםלה גווארדייה מזרח (עיבוי בינוי)
תאריך הכרזה: 26/12/2012
החברה המנהלת: חושן ניהול פרויקטיםגולומבט-מסלנט* הערה: ייתכן שחלק מהמידע אינו מעודכן

מתחמי פינוי-בינוי נוספים בתל אביב:

כתבות:כתבות:

19/04/2012    פינוי־בינויכתבות - כללי