פרויקט מתחם נס לגויים / נווה עופר החדשה

תכנון: מנדי רוזנפלד, רוזנבפלד ארנס אדריכלים
מס' יח"ד: 1500
שטח: כ-214 דונם