פרויקט הירקון 90A
כתבות:
הירקון 90A - שלט הדמיית הפרוייקט

הירקון 90א - שלט הפרוייקט
אפריל 2014
ספטמבר 2012, חזית צפונית ומערבית
התקדמות הבניה, מרץ 2012ספטמבר 2011

ספטמבר 2011הירקון 90א - המגרש, יולי 2011