פרויקט גני שפירא - פרויקט דיור בר השגה

תכנון: אורית מילבואר-אייל אדריכלים | צוות תכנון: שי נעים
ניהול ופיקוח: מסד עוד ניהול ופיקוח בע"מ
קבלן מבצע: שלום את נתן יזמות ובנייה בע"מ
קונסטרוקציה: גוטמן יעקב מהנדסים בע"מ
מס' יח"ד: 69 (מתוכם 45 יסווגו כדיור בר השגה)
שטח הפרויקט: כ-4 דונם
מיקום: בין הרחובות טורי הזהב לדה מודינה
הפרויקט הוקם ע"י עזרה וביצרון

הפרויקט זכה מקום ראשון בקטגוריית ה"בלתי בנויים" בתחרות של אדריכלות ישראלית והאיחוד הארופי 2013


צילום: שי אפשטיין

צילום: שי אפשטיין

צילום: שי אפשטיין

צילום: שי אפשטיין

צילום: שי אפשטיין

צילום: שי אפשטיין

צילום: שי אפשטייןתכנית קומת הקרקע של המתחםהדמיות הפרויקט:
יוני 2013
כתבות:

15/07/2013    דיור בר השגה

02/09/2012    כתבה
29/04/2012    דיור בר השגה

16/12/2011    כתבה

18/11/2010    דיור בר השגה
מאי 2015התקדמות הבניה:

יוני 2013:
הצילומים באדיבות אורית מילבואר-אייל אדריכליםיוני 2013