פרויקט תמונה יפואית / שם גדולים 7

תכנון: פורסאן אדריכלים
יזמים:  רייך-שחר בע"מ
מיקום: רח' שם הגדולים 7, שכונת עג'מי


הבניין הדרומיכתבות:

06/02/2013    4 ח' ב-1.9 מ'