פרויקטים חדשים באזור תעסוקה צומת חולון

גבולות המתחם:
צפון - בן צבי
מזרח - חיל השיריון
דרום - חולון
מערב - תל גיבורים


פרויקט הקמת מתחם שירותים עירוניים עבור עיריית ת"א-יפו