פרויקטים חדשים במתחם מכללת יפו תל אביב, דקר, יפו א'

מכללת יפו, אפריל 2015