מתחם פרדס דכה / דאקה / דקה

גבולות המתחם (בקירוב):
צפון -  סהרון
מזרח - שדרות ירושלים
דרום - מייזל
מערב - אייזק חריף