פרויקטים חדשים במתחם יפו ד' - גבעת התמרים

גבולות המתחם:
צפון - אד קוץ
מזרח ודרום - חולון
מערב -שדרות ירושלים