פרויקטים חדשים בשכונת קרית שלום

גבולות השכונה: צפון - קיבוץ גלויות | מזרח - חיל השיריון | דרום -  בן צבי | מערב - לבון פנחס

כתבות:

12/09/2016    מחיר למשתכן
10/04/2016    3 ח' ב-1.2 מ'