פרויקטים חדשים בצפון יפו

גבולות המתחם:
צפון - אילת וברגנר אליזבת
מזרח - אליפלט ושלבים
דרום - בן צבי ויהודה הימית
מערב - יפת