פרויקט מתחם השוק היווני

תכנון: אילן פיבקו אדריכלים
שטח המתחם: כ-6 דונם
גבולות המתחם: ממערב - כיכר השעון, מצפון: מרזוק ועזר, ממזרח: שמעון הצדק, מדרום: בית אללילה לבן, מאי 2019