מתחם בית קאסר / בית אופק

מיקום: רחוב בנטוב מרדכי 12, שכונת נווה עופר
שטח התכנית: כ-3.75 דונם
שטח בנוי במבנה לשימור: כ-900 מ"ר
פרטים נוספים


כרונולוגיה וכתבות:

19/03/2016    כתבה

22/03/2011    למכירה ב-10 מ'

2011    המבנה נמכר לארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי תאונות עבודה

2009    מערך מג"ן בחיל החינוך והנוער מתפנה מהמבנה

1948    צה"ל תפס את המבנה, אשר שימש עד 2009 את חיל החינוך

המהאה ה-19    המבנה נבנה ע"י סלים קאסר