פרויקטים חדשים בשכונת צהלה

גבולות השכונה: מצפון - שכונת המשתלה, ממזרח - שכונת נווה שרת, מדרום - רחוב דבורה הנביאה, ממערב - שכונות גני צהלה ורמות צהלהלא קיים כרגע מידע על פרויקטים חדשים בשכונה כתבות: