מוזיאון תל אביב לאמנות

תכנון: אדריכל דן איתן ואדריכל יצחק ישר


נובמבר 2015מוזיאון תל אביבכרונולוגיה וכתבות:


24/03/2018    כך תראה חזית מוזיאון ת"א לאמנות

14/03/2016    שיפוץ צפוי בחזית המוזיאון

2011    נחנך האגף החדש

1971    נחנך המבנה המרכזי בשדרות שאול המלך

1959    נחנך ביתן הלנה רובינשטיין

1932    נוסד המוזיאון בבית דיזנגוף - רוטשילד 16מוזיאון תל אביב לאמנות - האגף החדש
פסלים ברחבת המוזיאון:

רחיפה גדולה, 1975 | מנשה קדישמן

עקידת יצחק, 1982-1985 | מנשה קדישמן