פרויקט מרכז עזריאלי

יזמים: קבוצת עזריאלי | אתר קבוצת עזריאלי
תכנון:
שלב א' - המרכז המסחרי ו-3 מגדלים: אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי,  בשיתוף יסקי מור סיון אדריכלים. מיקום: בגין 132-136
שלב ב' - הרחבת המרכז המסחרי והוספת מגדל רביעי אליפטי: KPF בשיתוף משה צור אדריכלים. מיקום: בגין 138

גבהים:
המגדל העגול - 187 מטר | המגדל המשולש: 169 מטר | המגדל המרובע: 154 מטר 






יוני 2017






כרונולוגיה וכתבות:





22/05/2013    מגדל רביעי


2007  הושלמה בניית המגדל השלישי

1999 הושלמה בניית המרכז המסחרי ו-2 מגדלים

1989 תוכנן הפרויקט, "מרכז השלום", ע"י אדריכל אלי עטיה עבור עיריית תל אביב וקנית השלום השקעות 



יוני 2015



הדמיית הפרויקט (גרסה ישנה) - הרחבת מרכז עזריאלי 
דוד עזריאלי אדריכלים בשיתוף משה צור אדריכלים



אפריל 2107

מאי 2015