מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל

המקום נסגר (המוזיאון הועתק ללטרון*)


כתבות: