פרויקטים חדשים בשכונת בבלי














כתבות:

19/02/2021    גבעת עמל




01/11/2016    3 ח' ב-2.81 מ'בבלי
10/07/2016    קרב המגדלים
05/05/2016    שכונת בבלי
08/03/2016    3 ח' ב-3 מ'
21/02/2016    ביקור בית

04/09/2015    4 ח' ב-3.8 מ'
11/03/2015    מגדל בראשית
10/03/2015    מגדל בראשית

10/03/2014    גבעת עמל
13/02/2014    גבעת עמל

08/12/2013    כתבה