פרויקט מתחם בבלי-דקל

תב"ע: תא / 1770 א
פיתוח ונוף: אדר' ליטל סמוק פביאן, תמ"א
פיתוח שטחים ציבוריים: ד. מרגלית-ע.מרגלית אדריכלי נוף
מיקום: גבעת עמל ב' - דרום שכונת בבלי, בין נתיבי איילון, דרך ההלכה, הזוהר, פעמוניתכנית הבינוי וגבולות המתחם (יוני 2009)
כתבות וכרונולוגיה:

07/11/2012    כתבה
17/10/2012    כתבה


1948    הכפר הערבי ג'מאסין ננטש, העירייה משכנת במקום פליטים יהודיים מאזורי הקרבות הסמוכים