פרויקט מגדל בראשית בבלי תל אביב

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים


פברואר 2019כתבות:


17/02/2019    כתבה


30/09/2016    מגדל בראשית
16/02/2016    מגדל בראשית

05/08/2015    איחוד המגדלים 
פברואר 2019
ינואר 2017