פרויקט מגדל בראשית בבלי תל אביב

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים


ינואר 2017