פרויקט בבלי 27 - קולנוע דקל
כתבות:

15/03/2018    כתבה


12/06/2011    המתחם נרכש

מאי 2015