פרויקט תיאטרון בית ליסין

אדריכלים מקוריים: דב כרמי, צבי מלצר ורם כרמי
אדריכלי השיפוץ:  רובי שבת וטלי טרון אדריכלים - פרטים אדריכליםמאי 2019


מאי 2019


שלט הפרויקט, אוגוסט 2016כתבות:מאי 2019

ינואר 2017
אפריל 2016, מבט מרחוב פרוג