פרויקט תיאטרון בית ליסין

אדריכלים מקוריים: דב כרמי, צבי מלצר ורם כרמי
אדריכלי השיפוץ:  רובי שבת וטלי טרון אדריכלים - פרטים אדריכליםהדמיית פרויקט בית ליסיןשלט הפרויקט, אוגוסט 2016כתבות:ינואר 2017
אפריל 2016, מבט מרחוב פרוג