שדרות בן גוריון


קטע השדרה החדש של שדרות ח"ן

שופץ בתרומתו הנדיבה של
מר שמואל שי (סמיון שבשינסקי)
יליד 1907 - ממייסדי חברת "אגד"
אחד המנהלים בצבא הבריטי אשר
היה להם חוזה תחבורתי עם "אגד"
הוקם באמצעות קרן תל אביב לפיתוח - תשס"גמחדשים את שדרות בן גוריוןיולי 2012