שכונת ביצרוןכתבות:


2009

1986

1969

1960

1949

* התמונות מתוך כרזה התלויה בצפון שדרות ההשכלה
תת-דפים (1): שדרות ההשכלה