שדרות ההשכלה

מיקום: שכונת ביצרון
אדריכלות נוף: רם איזנברג אדריכלי נוף

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46