פרויקט מרחב קרמניצקי - חח"י

תא/מק/4784
תכנון: גוטמן אסיף אדריכלים
גבולות המתחם:  ממזרח - שדרות ההשכלה 13,15 | מדרום - קרמניצקי 5,7 | ממערב - מוזס ולטר 2,4,6,8
שטח המתחם: 21.4891 דונם