גשרים בתל אביב


גשר הבעל שם טוב | תכנון: אדריכל צבי הראלגשרים נוספים:

גשר בן אליעזר
גשר בר יהודה
גשר יהודה הימית
גשר הירקון
גשר מודעי
גשר מעריב
גשר עזריאלי
גשר שלושכתבות:


גשר התערוכה תכנון: בר אוריין אדריכלים | אורך: 55 מטר

גשר ווקוף שימור: בר אוריין אדריכלים (2001) | אורך: 120 מטר

גשר שלוש | אפריל 2019