פרויקט גשר ביצרון-שדרות יהודית (מעל איילון)

תכנון: חן אדריכלים 
הגשר תוכנן במסגרת תחרות אדריכליםתכנון: חן אדריכלים שלט הפרויקט | דצמבר 2017

דצמבר 2017הצעות נוספות שהוגשו לתחרות: