פרויקט גשר עמק הברכה

גשר מעל האיילון, המקשר את רחוב עמק הברכה ממזרח עם המע"ר הצפוני, באזור פרויקט מידטאון