פרויקט גשר השלושה

גשר מעל נתיבי איילון,  המקשר בין רחוב השלושה (ממזרח) לרחוב הרכב (ממערב)
רוחב הגשר: 50 מטר
כולל: 2 נתיבי תנועה לכל כיוון עבור, מדרכות, שבילי אופניים ורצועה ירוקה ברוחב כ-20 מטרגשר השלושה | הדמיה: עיריית תל אביב - יפו